מוסדות ניהול העמותה

האספה הכללית היא המוסד העליון של קשת. האספה הכללית מתכנסת פעמיים בשנה ומאשרת את התקציב השנתי ואת הדוחות הכספיים. חברי האספה הכללית בוחרים את הוועד המנהל לתקופה של ארבע שנים.

הועד המנהל

מלוא סמכויות הניהול של העמותה מופקדות בידי הוועד המנהל. הוועד המנהל מתווה את מדיניות העמותה תוך שאיפה לקדם את המטרות לשמן הוקמה. חברי הוועד נבחרים על ידי האסיפה הכללית, והוא ממנה מקרב חבריו את יו"ר הוועד.

ועדת ביקורת

חברי ועדת הביקורת ממונים על ידי האסיפה הכללית לה הם כפופים. מבקר הפנים של העמותה מבצע ביקורת פנים, בהתאם לתכנית ביקורת שנתית הנקבעת על ידי הוועדה, ומגיש לוועדת הביקורת דוחות הכוללים ממצאים והמלצות לתיקון. מדי שנה, סוקר יו"ר ועדת הביקורת בפני האסיפה הכללית את הממצאים מפעילות הביקורת ואת המלצות הוועדה.

חברי הוועדה

מר אריה בית הלחמי – יו"ר

גב' מירלה מיכלוביץ

גב' שרה טלה

גב' אירית ליברמן

ועדת כספים והשקעות

הוועד המנהל ממנה מקרב חבריו את חברי ועדת הכספים וההשקעות. הוועדה דנה בנושאים הכספיים של העמותה ומתווה מדיניות השקעות.

חברי הוועדה

עו"ד עופרה פרידמן – יו"ר

ד"ר חיים פרלוק

ד"ר דינה נוף

גב' אתי גרגיר

גב' גילה אלירן

ועדת מכרזים

ועדת מכרזים מונה חמישה חברים מקרב חברי האסיפה הכללית.

חברי הוועדה:

עו"ד חיה גוטרמן – יו"ר

גבחנה סער

גב' טובה פינטו

אנחנו כאן בשבילכם.​
מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

עמותת קשת כאן בשבילכם.

מלאו את הפרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם​

מספרים עלינו

דיירים, בני משפחה ועובדים מספרים